Репозитарна політика (політика використання статей журналу в інституційних репозитаріях)

Журнал "Наукові записки" є журналом відкритого доступу (тобто до нього можна отримати безкоштовний доступ в Інтернеті, а обсяг та умови вторинного використання чітко визначені). Починаючи з 2010 року всі прийняті до друку статті, після їх опублікування розміщуються на сайті журналу в Інтернеті. Примірники журналу подаються до Національної бібліотеки України імені Вернадського. З 2018 року всім опублікованим статтям присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI), що наданий ZENODO.

Усі статті розміщені на веб-сторінці журналу, також розміщуються в інституційному репозитарії електронного Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка eSSPUIR (ISSN 2522-1531). Ми заохочуємо авторів без обмежень розміщувати в інституційних репозитаріях їхніх установ або на своїх веб-сайтах остаточну відформатовану PDF-версію статті з журналу після її публікації. Це приносить користь авторам завдяки продуктивним обмінам, а також ранішому і більшому цитуванню опублікованих робіт.

Використання статей
Дозволяється використовувати тільки остаточну версію видавництва, а також остаточну версію онлайн публікації, які є статтями, що пройшли пост-рецензування. Використання остаточної версії авторської статті та попередньої версії не дозволяється.
Дозволені сайти
1) Інституційні репозитарії, які експлуатуються вітчизняними та зарубіжними університетами та некомерційними науково-дослідними установами.
2) Веб-сайти організацій, що фінансують наукові дослідження, які надали підтримку при написанні цієї статті. 
3) Веб-сайт автора.
4) Некомерційні онлайн-архіви дисертацій.