Здійснюючи Ліцензійні права (визначені тут), ви приймаєте та погоджуєтесь дотримуватися положень і умов цієї Міжнародної публічної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 («Публічна ліцензія»). У тій мірі, в якій цю Публічну ліцензію можна тлумачити як договір, вам надаються Ліцензійні права з урахуванням того, що ви приймаєте ці умови та положення, а Ліцензіар надає вам такі права з огляду на переваги, які Ліцензіар отримує від надання Ліцензійного матеріалу для доступу згідно з цими умовами.