Міжнародна наукова рада:

Голова ради

Нємець Л.М. − доктор географічних наук, професор, завідувачка кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна)

Члени ради:

Глебова М. / Miroslava Hlebová – PhD, доцент кафедри біології факультету природничих наук університету Святих Кирила і Мефодія в Трнаві (Словаччина),

Врановічова Б. / Beata Vranovičová – PhD, доцент кафедри хімії факультету природничих наук університету Святих Кирила і Мефодія в Трнаві (Словаччина),

Елізбарашвілі Н. / Nodar Elizbarashvili − доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та ландшафтного планування Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія),

Ковальчук О.М. – доктор біологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (Україна),

Омельяненко В.А. – доктор економічних наук, доцент, академік Української технологічної академії, керівник навчально-наукового центру проєктних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Україна),

Рейман М. / Mart Reimann – PhD, доцент кафедри рекреаційного менеджменту факультету природничих наук та здоров’я Талліннського університету (Естонія)

Хільчевський В.К. − доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна),

Шахін М.Т. / Mehmet Tahsin Şahin − PhD, доцент кафедри географії університету Акденіз (Туреччина),

Шищенко П.Г. − доктор географічних наук, професор, проф. кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).