Автори зберігають авторські права на свою роботу без обмежень, ліцензуючи їх за ліцензією Creative Commons Attribution License. Автори зберігають права на видання без обмежень.

Авторська угода

Ця Угода укладена між Науковими записками Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки, далі «Журнал» і __________________________________________________________, далі «Автор(и)».

З огляду на наступні взаємні зобов'язання погоджено: Автор(и) створив(ли) твір під назвою ____________________________________ ____________________________________________________________________ ("Твір") і володіє(ють) авторськими правами на Твір і зберігає(ють) їх.

Цим автор(и) надає/надають журналу безкоштовну та необмежену ліцензію на розповсюдження Твору в електронному та друкованому вигляді всім, хто цього попросить. Автор(и) дозволяє/дозволяють Журналу перекладати Роботу іншими мовами, форматувати або переносити Роботу на інший носій (наприклад, компакт-диск, папір тощо) для некомерційних цілей, у будь-який час і на будь-який контекст.

Автор(и) дозволяє/дозволяють Журналу укладати комерційні угоди з видавцями на повторну публікацію Твору за умови згадки про безкоштовне електронне розповсюдження. Автор(и) погоджується/погоджуються включити посилання на Роботу (на веб-сторінці журналу) разом із будь-якою електронною копією Твору.

Автор(и) гарантує/гарантують повноваження укласти цю Угоду. Робота оригінальна, не була опублікована раніше, не розглядається для публікації в іншому місці та не порушує права інтелектуальної власності будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи. Твір не містить нічого протизаконного або такого, що в разі публікації означало б порушення контракту чи угоди.

втор(и) погоджується/погоджуються з угодою Creative Commons Attribution License 4.0, згідно з якою усі статті журналу ліцензуються. Якщо є більше одного Автора, тоді або всі повинні підписати Угоду, або один Автор може підписати за всіх за умови, що підписувач додає заяву, підписану всіма Авторами, яка підтверджує, що кожен Автор схвалив цю угоду та погодився бути зобов’язаний це. Ця Угода набирає чинності та набуває обов’язкової сили з наведеної нижче дати.

Дата:___________________

Ім'я та прізвище (імена та прізвища):______________________________________________________________

Підпис(и):___________________________________________________________

Ви можете завантажити та завершити Угоду про авторське право тут.