Журнал зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: OpenAIRE (Греція), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), ResearchBib (Японія), MIAR (Іспанія), Ulrichsweb (США), ERIH PLUS (Норвегія) та інших. Починаючи з 2018 р. редакція журналу "Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки" присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI – ZENODO.