"Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки" є журналом у відкритому доступі, що означає, що весь контент є безкоштовно доступним для користувача або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню "відкритого доступу" BOAI.